Acord de utilizare pentru plătitorii de bacșișuri
NOCOINS ROMANIA S.R.L.
Data publicării: 04.04.2023
1 Termeni și definiții
1.1 Serviciul “NO Coins" este un serviciu accesibil prin intermediul site-ului https://nocoins.today/ a cărui funcție principală este de a oferi o posibilitate tehnică gratuită de transfer fără numerar de fonduri (bacșișuri) de la plătitorul de bacșișuri la beneficiarul de bacșișuri. Acest acord se aplică corespunzător și oricăror altor plăți (nota etc).
1.2 Un utilizator este orice vizitator al Serviciului. Serviciul distinge trei categorii de utilizatori, diferite în ceea ce privește drepturile și obligațiile impuse - "Plătitori de bacșișuri", "Destinatarii de bacșișuri" și "Administratorii de bacșișuri".
- Plătitorul de bacșișuri este un Utilizator neînregistrat al Serviciului, care are dreptul de a face transferuri voluntare și gratuite (bacșișuri) folosind funcționalitatea Serviciului, precum și de a lăsa un feedback despre activitatea Receptorului de bacșișuri.
- Destinatarul bacșișului este un Utilizator înregistrat al Serviciului care poate primi transferuri de bani (bacșișuri) de la Plătitorii de bacșișuri.
- Managerul de bacșișuri (un administrator al unui restaurant, salon de înfrumusețare etc.) este un utilizator înregistrat al Serviciului, care poate oferi acces la Serviciu beneficiarilor de bacșișuri și care efectuează monitorizarea bacșișurilor și a feedback-ului beneficiarilor de bacșișuri cu privire la munca primită în cadrul companiei pe care o administrează.
1.3 Date cu caracter personal înseamnă orice informații despre Utilizator obținute în cursul utilizării Serviciului.
1.4 Sistemul de plată online înseamnă partenerul (partenerii) Serviciului care permite transferul de fonduri (bacșișuri) de la Plătitor la Receptorul de bacșișuri.
1.5 "Informații confidențiale" înseamnă informațiile transferate de către Utilizator către Operator în conformitate cu prezentul Contract, care includ, dar nu se limitează la următoarele: informații comerciale, contractuale și financiare, precum și toate documentele și/sau alte informații, pregătite în scris sau în alt mod, care reflectă și/sau includ astfel de informații. Informațiile postate de către utilizator în acces public pe resursele Serviciului și pe alte site-uri și servicii, precum și alte informații care nu pot fi considerate confidențiale în conformitate cu legislația în vigoare a României și Uniunii Europene nu fac obiectul protecției și nedivulgării în conformitate cu prezentul acord.

2 Dispoziții generale
2.1. “No Coins România SRL" (CUI 47754337), denumit în continuare "Operatorul") a creat și aprobat prezentul "Acord de utilizare". Acordul de utilizare este o completare la "Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a serviciului “No Coins", disponibilă la https://nocoins.today/ (în continuare - "Politica"). Tot ceea ce nu este reglementat în mod expres de prezentul Acord de utilizare este reglementat de Politica.
2.2 Plătitorul de bacșișuri este obligat să citească acest acord de utilizare înainte de a utiliza serviciul și să accepte în totalitate termenii acestuia. Neacceptarea de către plătitorul de bacșiș a termenilor Acordului de utilizare va duce la imposibilitatea de a utiliza serviciul.
2.3 Acceptarea acestui Acord și a Politicii de utilizare se face în momentul în care se accesează pagina de plată a bacșișului sau se lasă un feedback despre performanța Beneficiarului bacșișului. Înainte de a efectua acțiunile de plată a unui bacșiș sau de a lăsa un feedback, Plătitorul bifează căsuța "Sunt de acord cu termenii Acordului de utilizare și cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal". Plătitorul de bacșișuri este notificat că respectiva căsuță este bifată în mod implicit de către software, iar plătitorul de bacșișuri are dreptul de a o elimina din această căsuță. Îndepărtarea unei bife din căsuța respectivă va constitui refuzul de acceptare din partea plătitorului de bacșiș.
2.5 Plătitorul de bacșiș va citi, de asemenea, Acordul de utilizare a sistemului de plată online - Acordul de utilizare al Stripe, aflat la adresa: https://stripe.com/en-gb-ro/privacy/ și va accepta în întregime termenii de utilizare a acestuia. Acceptarea acordului de utilizare a sistemului de plată online are loc pe site-ul web al sistemului de plată online în momentul transferului de fonduri (bacșișuri) de la plătitorul de bacșișuri la beneficiarul bacșișului. Neacceptarea Acordului de utilizare a Sistemului de plăți online va duce la imposibilitatea de a utiliza serviciul pentru transferul de fonduri (bacșișuri).

3. Utilizarea serviciului “No Coins".
3.1 Serviciul oferă informații și interacțiune tehnologică între Plătitorul de bacșișuri și Destinatarul de bacșișuri prin furnizarea unei posibilități tehnice gratuite de a transfera fonduri (bacșișuri) fără numerar de la Plătitorul de bacșișuri la Destinatarul de bacșișuri, precum și o posibilitate tehnică gratuită de a lăsa feedback de către Plătitorii de bacșișuri cu privire la performanța Destinatarilor de bacșișuri.
Serviciul nu oferă un serviciu de transfer de bani (bacșișuri) și nu percepe o taxă pentru transferurile de bani (bacșișuri). Transferurile de fonduri (bacșișuri) sunt efectuate prin intermediul sistemului de plăți online.
3.2. Transferul de fonduri (bacșișuri) de la plătitorul de bacșișuri la beneficiarul de bacșișuri se impozitează conform legii române
În cazul în care plătitorul de bacșișuri utilizează Serviciul pentru a transfera fonduri în alte scopuri decât transferul de bacșișuri, obligația și responsabilitatea de a calcula și plăti orice taxe și impozite legale care apar în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a Serviciului revine plătitorului de bacșișuri. Operatorul nu este răspunzător pentru scopul și scopul transferului de fonduri de la plătitorul de bacșișuri la destinatarul bacșișului.

4. Plata
Partenerul NoCoins pentru plăți on-line este STRIPE https://stripe.com/en-gb-ro. Mai multe despre termenii și condițiile Stripe Payments puteți găsi accesând link-ul următor: https://stripe.com/en-ro/payments.
Platforma STRIPE prelucrează datele dvs. personale în calitate de operator independent pentru procesarea plății on-line. Puteți consulta mai multe detalii despre politica acestora de prelucrare a datelor dvs. personale colectate în vederea procesării plății aici: https://stripe.com/en-ro/privacy/.
În cazul în care apar probleme legate strict de procesarea plății dvs., veți putea fi contactat în mod direct de către reprezentanții STRIPE pentru soluționarea acestora.
După finalizarea comenzii veți fi redirecționat automat către STRIPE utilizând un canal de comunicație securizat unde va trebui să urmăriți instrucțiunile primite și să le urmați conform indicațiilor primite. În momentul în care ați finalizat plata, Utilizatorul va primi o notificare de confirmare a tranzacției pe adresa de e-mail introdusă. În cazul unei tranzacții eșuate, starea comenzii nu se va schimba, iar Utilizatorul are posibilitatea să reîncerce finalizarea comenzii cu plată on-line sau să renunțe la comandă. Responsabilitatea emiterii documentelor fiscale care să ateste încasarea contravalorii comenzii este a Comerciantului (profesionistului), iar acesta va oferi bon fiscal (sau alt document, după caz) la predarea comenzii către Utilizator.

5. Drepturile și obligațiile plătitorului de bacșiș și ale operatorului
5.1 Plătitorul de bacșiș are dreptul la:
5.1.1. să utilizeze funcționalitatea Serviciului în conformitate cu categoria de utilizator care le-a fost atribuită;
5.1.2. să comunice Operatorului Informații confidențiale pentru acțiunile necesare pentru utilizarea Serviciului;
5.1.3. să refuze primirea mesajelor de informare prin trimiterea unei notificări la adresa de e-mail a operatorului support@nocoins.today;
5.1.4. să contacteze suportul Serviciului cu întrebări, reclamații și sugestii legate de funcționarea Serviciului, trimițând un e-mail la adresa support@nocoins.today. Termenul pentru trimiterea răspunsului este de 3 (trei) zile lucrătoare de la data evenimentului în legătură cu care se trimite reclamația.
5.2 Plătitorul de bacșiș se angajează:
5.2.1. să furnizeze informații adevărate, actuale, exacte și complete atunci când utilizează Serviciul. În acest fel, plătitorul de ponturi este de acord că operatorul nu este obligat să verifice acuratețea informațiilor furnizate de plătitorul de bacșiș;
5.2.2. să nu acționeze în numele unei alte persoane care există sau a existat în realitate, să nu precizeze informațiile cu caracter personal ale unor terțe părți, să nu utilizeze informațiile unor terțe părți în orice alt mod care nu respectă cerințele legislației Uniunii Europene și ale României. Plătitorul de bacșiș este răspunzător pentru acțiunile menționate, inclusiv pentru cele care au cauzat daune serviciului.
5.3. Operatorul are dreptul de a:
5.3.1. să modifice termenii Acordului de utilizare în conformitate cu clauza 5.4 din prezentul Acord de utilizare;
5.3.2. să refuze în orice moment ca plătitorul de bacșiș să utilizeze serviciul. Refuzul de a utiliza serviciul are drept consecință imposibilitatea de a utiliza serviciul pentru transferul de fonduri (bacșișuri). Operatorul nu este obligat să dezvăluie utilizatorului motivele refuzului de a utiliza serviciul;
5.3.3. să implice terțe părți pentru realizarea scopurilor de utilizare a Serviciului, cu respectarea condițiilor de confidențialitate și a altor condiții stipulate în prezentul Contract de utilizare.
5.4. Operatorul se obligă:
5.4.1. să permită plătitorului de bacșișuri să utilizeze serviciul în conformitate cu prezentul acord de utilizare;
5.4.2. să mențină funcționalitatea Serviciului, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil din motive independente de voința Operatorului;
5.4.3. să asigure siguranța și nedivulgarea informațiilor confidențiale furnizate de către utilizator în conformitate cu prezentul acord. Operatorul se angajează să nu divulge, să furnizeze, să distribuie, să discute sau să reproducă informațiile confidențiale către nicio persoană fără acordul expres al plătitorului de bacșiș, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Uniunii Europene și ale României sau de acord.

6. Dispoziții finale
6.1 Prezentul acord de utilizare intră în vigoare la acceptarea acordului de utilizare în modul prevăzut la clauza 2.4 din acordul de utilizare.
6.2 Acceptarea Acordului de utilizare exprimă acordul deplin al plătitorului de bacșiș cu privire la termenii Acordului de utilizare.
6.3. Operatorul nu este responsabil pentru serviciile furnizate de terți, inclusiv de partenerii serviciului.
6.4 Acordul de utilizare poate fi modificat de către operator prin publicarea unei noi versiuni a acordului de utilizare pe site-ul web al serviciului. Plătitorul de bacșiș se angajează să verifice periodic acest acord de utilizare pentru a vedea dacă există modificări (data publicării este indicată în document). Modificările aduse de operator la Acordul de utilizare intră în vigoare la data publicării noii versiuni a Acordului de utilizare. Plătitorul de bacșiș are dreptul de a refuză să accepte modificările și completările la acest Acord de utilizare, ceea ce înseamnă că plătitorul de bacșiș refuză să utilizeze Serviciul. Acest Acord de utilizare este publicat pe site-ul oficial al Operatorului la: https://nocoins.today/ro/terms-and-conditions.
6.5. În cazul în care apar litigii sau dezacorduri, părțile stabilesc o procedură prealabilă obligatorie pentru depunerea unei reclamații. Termenul de examinare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data primirii acesteia la adresa operatorului. În cazul în care litigiile sau dezacordurile nu sunt soluționate de către părți, acestea vor fi examinate la instanțele române competente.