Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a serviciului
NOCOINS ROMANIA S.R.L.
Data publicării: 10.03.2023
Prin acest document dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 “Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”, precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

1. Termeni și definiții
1.1 Serviciul este serviciul No Coins disponibil prin utilizarea site-ului web https:// nocoins.today/ a cărei funcție principală este de a oferi o posibilitate tehnică gratuită de a transfera fonduri (bacșișuri) în formă fără numerar de la plătitorul de bacșiș la beneficiarul de bacșiș. Această politică se aplică corespunzător și oricăror altor plăți (nota etc).
1.2 Un utilizator este orice vizitator al Serviciului. Serviciul împarte trei categorii de utilizatori, diferite în ceea ce privește sfera drepturilor acordate și responsabilitățile atribuite - "Plătitori de bacșișuri", "Destinatari de bacșișuri" și "Administratori".
- Plătitorul de bacșișuri este un Utilizator neînregistrat al Serviciului, care are dreptul de a face transferuri voluntare și gratuite (bacșișuri) folosind funcționalitatea Serviciului, precum și de a lăsa feedback despre activitatea Beneficiarilor de bacșișuri.
- Destinatarul bacșișului este un Utilizator înregistrat al Serviciului care poate primi transferuri de bani (bacșișuri) de la Plătitorii de bacșișuri.
- Administratorul (un administrator al unei unități (restaurant, salon de înfrumusețare etc.)) este un utilizator înregistrat al Serviciului care poate oferi acces la Serviciu Beneficiarilor de bacșișuri și care monitorizează remitențele (bacșișurile) primite și feedback-ul privind activitatea Beneficiarilor de bacșișuri în cadrul unității al cărei administrator este.
1.3 "Date personale" înseamnă orice informații referitoare la utilizator obținute în cursul utilizării serviciului.
1.4 Sistemul de plată online este partenerul (partenerii) Serviciului care permite transferuri de fonduri fără numerar (bacșișuri) de la Producătorul de bacșișuri la Destinatarul de bacșișuri.
1.5 "Informații confidențiale" înseamnă informațiile transferate de către Utilizator către Operator în conformitate cu prezentul Contract, care includ, dar nu se limitează la următoarele: informații comerciale, contractuale și financiare, precum și toate documentele și/sau alte informații, pregătite în scris sau în alt mod, care reflectă și/sau includ astfel de informații. Informațiile supuse protecției și nedivulgării în conformitate cu prezentul acord nu includ informațiile postate de către utilizator în acces public pe resursele serviciului și pe alte site-uri web și servicii, precum și alte informații care nu pot fi considerate informații confidențiale în conformitate cu legislația în vigoare a Uniunii Europene și a României.

2 Dispoziții generale
2.1 No Coins România SRL 47754337, denumit în continuare "Operatorul") a elaborat și aprobat această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal (denumită în continuare "Politica").
2.2 Prezenta Politică se aplică tuturor informațiilor care pot fi obținute despre "Utilizator" în timp ce utilizează site-ul web disponibil la adresa: https:// nocoins.today/ (denumit în continuare "Serviciul").
2.3 Utilizatorul trebuie să citească această Politică înainte de a utiliza Serviciul și să accepte această Politică, așa cum se menționează în secțiunea 3.4 din această Politică. Prin acceptarea Politicii, utilizatorul este de acord în mod necondiționat cu furnizarea de date cu caracter personal și cu prelucrarea ulterioară a acestora de către operator. Neacceptarea termenilor Politicii va duce la imposibilitatea de a utiliza Serviciul.
2.4 Serviciul poate conține linkuri către site-uri web ale unor terțe părți și le poate redirecționa automat către site-uri web ale unor terțe părți. Operatorul nu este responsabil pentru confidențialitatea datelor cu caracter personal atunci când accesează astfel de site-uri web sau când interacționează cu servicii terțe. Utilizatorul trebuie să se familiarizeze cu politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal pe astfel de site-uri și servicii.
2.5 Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal
3.1 Pentru a acorda utilizatorului accesul la utilizarea serviciului, operatorul efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului, inclusiv prin colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea, extragerea, utilizarea, transferul, depersonalizarea, blocarea, ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.
3.2. Operatorul efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului folosind baza de date din Microsoft Azure, Europa de Nord.
3.3 Utilizatorul este de acord că Operatorul poate transfera (furniza) datele personale ale Utilizatorului către terțe părți - parteneri de servicii, inclusiv Stripe (Număr de identificare fiscală ). Acest transfer de date este necesar pentru a asigura funcționarea Serviciului, administrarea, punerea la punct și asistența tehnică a acestuia.
3.4 Acceptarea prezentei politici se face prin:
- Furnizorul de bacșișuri atunci când accesează Serviciul pentru a plăti un bacșiș sau pentru a lăsa un feedback despre performanța Beneficiarului de bacșiș. Înainte de a acționa pentru a plăti un bacșiș sau a lăsa o recenzie, persoana care face bacșișul bifează căsuța "Sunt de acord cu termenii Acordului de utilizare și cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal".
- Destinatarul bacșișului completează formularul de înregistrare de pe site-ul web al Serviciului. Atunci când efectuează acțiunile de înregistrare, destinatarul pontului bifează căsuțele "Accept termenii de utilizare a platformei “No Coins" și "Sunt de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal".
- De către Administrator, prin conectarea la contul personal de pe site-ul web sau în aplicația Serviciului cu numele de utilizator și parola generate. La efectuarea acțiunilor de înregistrare, administratorul bifează căsuțele "Accept termenii de utilizare a platformei “No Coins"" și "Sunt de acord cu politica de prelucrare a datelor cu caracter personal".
3.4.1. Datele cu caracter personal ale agentului de bacșiș care urmează să fie prelucrate vor include:
- informații despre sistemul de plată al plătitorului (MasterCard, Visa, Mir), tipul de plată (fără contact/introducerea detaliilor cardului), masca cardului (PAN), tipul de dispozitiv (Android/Apple), informații despre instituția unde a fost efectuată tranzacția, ora și valoarea tranzacției pentru colectarea de date analitice în vederea îmbunătățirii și perfecționării Serviciului;
- numărul de contact al telefonului mobil al plătitorului de bacșiș pentru a contacta plătitorul de bacșiș;
- date impersonale (date de sesiune a utilizatorului - secvența de solicitări efectuate de către plătitorul de bacșiș în timpul utilizării Serviciului) primite la accesarea Serviciului cu ajutorul serviciilor statistice pe Internet (Yandex.Metrika, Google Analytics, Amplitude etc.) în scopul colectării de date analitice pentru îmbunătățirea și sporirea Serviciului.
3.4.2. Datele cu caracter personal prelucrate de către Beneficiarul de bacșișuri vor include:
- numele de familie, prenumele destinatarului pontului pentru a-l contacta și, de asemenea, pentru identificarea destinatarului bacșișului de către plătitorii de bacșișuri;
- numărul de telefon mobil al destinatarului pontului pentru trimiterea de informații, mesaje promoționale și pentru contactarea destinatarului bacșișului;
- imaginea pentru profilul / fotografia destinatarului bacșișului pentru a asigura funcționarea serviciului de către operator și pentru a identifica destinatarul bacșișului de către plătitorii de bacșișuri înainte de a efectua o tranzacție sau de a lăsa o rechemare;
- informații despre tipul de dispozitiv (Android/Apple), informații despre unitatea în care Receptorul de bacșișuri primește tranzacțiile, ora și sumele tranzacțiilor, informații despre masca cardului Receptorului de bacșișuri în scopul colectării de date analitice pentru îmbunătățirea și sporirea Serviciului;
- date impersonale (date despre sesiunea utilizatorului - secvența de solicitări efectuate de către Receptorul de sfaturi în timpul utilizării Serviciului) obținute la accesarea Serviciului cu ajutorul serviciilor de statistică pe Internet (Yandex.Metrika, Google Analytics, Amplitude etc.) în scopul colectării de date analitice pentru îmbunătățirea și sporirea Serviciului.
3.4.3. Datele cu caracter personal prelucrate de către Administrator includ:
- numele și prenumele administratorului care urmează să contacteze utilizatorul;
- numărul de contact al telefonului mobil al administratorului pentru a trimite informații, mesaje de natură publicitară, precum și pentru a-l contacta;
- date impersonale (date despre sesiunea utilizatorului - secvența de solicitări efectuate de Administrator în timpul utilizării Serviciului), obținute la accesarea Serviciului cu ajutorul serviciilor de statistică pe Internet (Yandex.Metrika, Google Analytics, Amplitude, etc.) în scopul colectării de date analitice pentru îmbunătățirea și perfecționarea Serviciului.
3.5 Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
3.5.1 Plătitorii de bacșișuri:
- asigurarea accesului la Serviciu, operarea Serviciului;
- furnizarea de asistență tehnică și asistență pentru clienți în caz de probleme legate de utilizarea serviciului;
- gestionarea serviciului, administrarea, îmbunătățirea, perfecționarea și asistența tehnică a acestuia;
- alte scopuri care nu sunt contrare legislației în vigoare a Uniunii Europene și a României, intereselor publice, bazelor legii și ordinii și moralității, condiționate de termenii Acordului de utilizare dintre Operator și Utilizator.
3.5.2. Destinatarii bacșișurilor:
- asigurarea accesului la Serviciu, funcționarea Serviciului;
- crearea unui cont pentru a utiliza Serviciul;
- să verifice dacă contul aparține utilizatorului, pentru a limita abuzurile și încălcările drepturilor utilizatorului sau ale altor persoane;
- identificarea destinatarului bacșișului de către plătitorii de bacșișuri;
- stabilirea feedback-ului în scopul utilizării Serviciului, procesarea cererilor și solicitărilor din partea Utilizatorului;
- trimiterea de notificări, cereri privind utilizarea Serviciului și funcționarea acestuia;
- furnizarea de asistență pentru clienți și asistență tehnică în cazul oricăror probleme legate de utilizarea serviciului;
- furnizarea de oferte speciale, buletine informative, publicitate (marketing) și alte informații în numele Operatorului sau în numele partenerilor Operatorului;
- gestionarea, administrarea, îmbunătățirea, actualizarea și furnizarea de asistență tehnică pentru Serviciu;
- alte scopuri care nu contravin legislației în vigoare a Uniunii Europene și a României, intereselor publice, principiilor de bază ale legii și moralității condiționate de condițiile Acordului de utilizare dintre Operator și Utilizator.
3.5.3. Administratorii:
- asigurarea accesului la Serviciu, funcționarea Serviciului;
- stabilirea feedback-ului în scopul utilizării Serviciului, procesării cererilor și solicitărilor din partea Utilizatorului;
- trimiterea de notificări, cereri privind utilizarea și funcționarea Serviciului;
- furnizarea de asistență pentru clienți și asistență tehnică în cazul oricăror probleme legate de utilizarea serviciului;
- furnizarea de oferte speciale, buletine informative, publicitate (marketing) și alte informații în numele Operatorului sau în numele partenerilor Operatorului;
- gestionarea, administrarea, îmbunătățirea, actualizarea și furnizarea de asistență tehnică pentru Serviciu;
- alte scopuri care nu contravin legislației în vigoare a Uniunii Europene și a României, intereselor publice, principiilor de bază ale legii și moralității condiționate de condițiile Acordului de utilizare dintre Operator și Utilizator.
3.6. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului numai dacă acestea sunt transmise de către Utilizator prin intermediul formularelor de pe site-ul web al Serviciului.
3.7. Datele anonime ale utilizatorului (datele sesiunii utilizatorului - secvența de cereri efectuate de utilizator în timpul utilizării serviciului) care sunt colectate prin intermediul serviciilor de statistică pe internet, sunt utilizate pentru a colecta informații despre acțiunile utilizatorului pe site-ul web, pentru a îmbunătăți calitatea serviciului și conținutul acestuia. Operatorul prelucrează date anonime despre utilizator dacă setările browserului utilizatorului permit acest lucru.
3.8. Operatorul ia măsuri tehnice, organizatorice și legale pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorului împotriva accesului neautorizat sau accidental, ștergerii, modificării, blocării, copierii și distribuirii neautorizate sau accidentale a datelor cu caracter personal. Inclusiv următoarele măsuri sunt luate de către operator:
- Schimbul de date cu caracter personal în timpul prelucrării acestora în sistemele informatice se realizează prin intermediul unor canale de comunicare a căror protecție este asigurată prin utilizarea protocolului de transport HTTPS cu utilizarea unui certificat SSL emis de unul dintre centrele publice de certificare și prin asigurarea criptării datelor;
- Centrul de date controlează și gestionează accesul fizic la mijloacele tehnice, la mijloacele de protecție a informațiilor, la mijloacele de asigurare a funcționării, precum și la spațiile și instalațiile în care acestea sunt instalate, care exclud accesul fizic neautorizat la mijloacele de prelucrare a informațiilor, la mijloacele de protecție a informațiilor și la mijloacele de asigurare a funcționării sistemului informatic, la spațiile și instalațiile în care acestea sunt instalate. Centrul de date este echipat cu protecție împotriva influențelor externe (influențe de mediu, alimentarea instabilă cu energie electrică, aer condiționat și alți factori externi). Serverele utilizează sisteme de operare care nu sunt susceptibile de a fi infectate cu viruși și nu există acces dinspre rețelele clienților către rețelele de servicii/servicii.
- Organizația care stochează datele cu caracter personal a instalat un WAF proactiv - Web Application Firewall - pe sistemele de stocare a datelor cu caracter personal.
3.9. Perioada de timp pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este pe durata utilizării serviciului și de maxim 5 (cinci) ani de la ultima utilizare a serviciului. Utilizatorul își poate retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin trimiterea unei notificări către Operator la adresa de e-mail support@nocoins.today cu mențiunea "Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal".
3.10. În cazul în care utilizatorul își retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Operatorul are dreptul de a continua prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul utilizatorului pe baza motivelor stipulate de legislația Uniunii Europene și a României.
3.11. Operatorul are dreptul de a șterge contul utilizatorului sau informațiile postate de acesta, punând astfel capăt prelucrării și stocării datelor personale ale utilizatorului. Operatorul nu este obligat să comunice utilizatorului motivele unei astfel de ștergeri a datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

4. Drepturile și obligațiile utilizatorului
4.1. Utilizatorul are dreptul de a avea acces la datele sale cu caracter personal prelucrate de către Operator.
4.2. Utilizatorul poate refuza în orice moment să primească mesaje de informare, trimițând o notificare către Operator la adresa support@nocoins.today.
4.3. Utilizatorul poate limita în orice moment accesul la datele sale personale prin refuzul de a utiliza Serviciul în totalitate sau parțial, cu condiția ca utilizarea Serviciului să fie posibilă fără accesul la datele respective, prin trimiterea unei notificări către Operator la adresa de e-mail: support@nocoins.today
4.4. În cazul în care datele personale sunt inexacte, utilizatorul trebuie să le actualizeze prin trimiterea unei notificări către Operator la adresa de e-mail: support@nocoins.today cu mențiunea "Actualizare date personale". Operatorul nu verifică datele primite de la utilizator, cu excepția cazului în care o astfel de verificare este necesară pentru a îndeplini obligațiile operatorului față de utilizator.

5. Dispoziții finale
5.1. Legea română se aplică prezentei Politici și relației cu utilizatorul în domeniul datelor cu caracter personal.
5.2. Utilizatorul poate obține orice clarificare a întrebărilor de interes cu privire la prelucrarea datelor sale personale prin trimiterea unui e-mail către Operator la adresa: support@nocoins.today. Pentru o procesare eficientă a cererilor de informații, textul e-mailului trebuie să facă referire la prezenta politică și la acceptarea termenilor și condițiilor acesteia.
5.3. Politica poate fi modificată de către Operator prin publicarea unei noi versiuni a Politicii pe site-ul web și în aplicația Serviciului. Utilizatorul se angajează să verifice periodic această politică pentru a vedea dacă există modificări (data publicării este indicată în document). Modificările aduse Politicii de către Operator intră în vigoare în ziua în care este publicată noua versiune a Politicii. Utilizatorul poate refuza să accepte modificările și amendamentele la prezenta Politică, ceea ce înseamnă că utilizatorul refuză să utilizeze serviciul. Utilizatorul poate refuza să utilizeze serviciul după cum urmează:
- Plătitorul de bacșișuri nu va accepta Politica în versiunea sa actuală și nu va utiliza facilitățile Serviciului pentru a transfera fonduri (bacșișuri) în altă formă decât în numerar de la Plătitorul de bacșișuri la Beneficiarul de bacșișuri.
- Destinatarul bacșișului și administratorul vor trimite o notificare către operator la adresa de e-mail: support@nocoins.today.
- Operatorul procesează notificarea în termen de trei (3) zile lucrătoare și deconectează utilizatorul cu vârf și îndesat de la serviciu.
5.4. Versiunea actuală a politicii poate fi consultată la adresa: https://nocoins.today/ro/gdpr.