NWIRE Bulgaria EOOD OФЕРТА ЗА УСЛУГИ

Датата на публикуване: 18.11.2023
Уважаеми партньори във връзка със завършването на процеса за откриване на акаунт в нашата платформа, моля, още веднъж да се запознаете с основните характеристика на услугата, и при желание да продължите, да маркирате Вашето съгласие в края:

- Приложението на NOCOINS предлага възможността на Вашите клиенти да плащат бакшиш без да използват пари в брой с допълнителна опция да оценят обслужването.
- Безкасов бакшиш“ означава цифрово плащане, извършено през мобилно устройство през уеб платформата NOCOINS https://nocoins.today/ и обработено чрез платформата за онлайн плащане Stripe https://stripe.com/en-bg/privacy
- Клиентът има възможност да остави обратна връзка/отзив и/или да платят безкасов бакшиш на произволна сума, започваща от минимум 1 (един) лев.
- Таксата за Услугата възлиза на 5 % от предоставения безкасов бакшиш, предоставен от Клиента по Stripe акаунта на Партньора.
- Партньорът е уведомен, че е възможно да бъдат наложени допълнителни такси от страна на Stripe, като тарифата може да бъде намерена на https://stripe.com/en-bg/pricing. Подобни такси могат да бъдат удържани автоматично от предоставения безкасов бакшиш
- Прекратяване на услугата при желание на партньора, не обвързване със срокове за минимално ползване на приложението

С маркирането на това поле, потвърждавам, че приемем условията указани по-горе.